Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης
Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης
Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Φράγκων 15
TK: 546 25
Θεσσαλονίκη
τηλ: 2316009648
e-mail: libraryodiokrat@